Rebalans proračuna Grada Valpova za 2019. – službeni dokumenti o razlozima zaduženja za projekte u provedbi

Rebalans proračuna Grada Valpova za 2019. – službeni dokumenti o razlozima zaduženja za projekte u provedbi

Na službenim stranicama Grada Valpova objavljeni su dokumenti o rebalansu proračuna Grada Valpova za 2019. godinu, te prijedlozi odluka o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju Grada Valpova. Iz navedenih dokumenata jasno je kako se Grad zadužuje kako bi priveo kraju projekte koji su u provedbi, i za one koje provedba tek počinje. Za navedene projekte Grad Valpovo osigurao je bespovratna sredstva, te će ista sredstva dobiti tek po provedbi samih projekata, a također je jasno kako je za sve projekte u prosjeku osigurano oko 85 % bespovratnih sredstava. Stoga će Grad Valpovo ostatak financirati djelomično iz vlastitih izvora, kao i zaduženja na kratki i dugi rok, budući da se većinom radi o kapitalnim investicijama, koji se financiraju iz dugoročnog i kratkoračnog zaduženja, što je praksa u svim jedinicama lokalne samouprave.

U nastavku su privici iz kojih se može jasno provjeriti kako je temelj ovih izmjena i zaduženja za svrhu provedbe projekata na dobrobit stanovnika Valpova i prigradskih naselja.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2019. god.

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Valpova

Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Valpova kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

 

izvor dokumenata: GRAD VALPOVO www.valpovo.hr

POVEZNICA: http://valpovo.hr/2019/05/08/poziv-za-24-sjednicu-gradskog-vijeca-grada-valpova/