NAKNADE ČLANOVA VALPOVAČKE NEZAVISNE LISTE ZA POMOĆ SUGRAĐANIMA!