Valpovo, Vukovar, Rijeka za Baniju – Nije sreća prepoznati potrebu, sreća je imati ljude.

Valpovo, Vukovar, Rijeka za Baniju – Nije sreća prepoznati potrebu, sreća je imati ljude.

U svega 7 dana naši Valpovčani su uz pomoć Vukovaraca, te donacija iz Valpova, Vukovara i Rijeke pomogli obitelji iz Novog sela Glinskog koja je ostala bez svog doma. Njihova kuća je nažalost za rušenjem, ali su vrijedni ljudi izgradili novu kuću u svega 7 dana. 🙂