Aktualni gradonačelnik Grada Valpova i njegovi zamjenici

Matko Šutalo, dipl. iur.

Hrvoje Gašparović, dipl. ing. el.

Ana Brajnović, dipl. soc. rad.

Kandidacijska lista za Gradsko vijeće Grada Valpova na lokalnim izborima 2017. godine

Ovdje se nalaze svi kandidati Valpovačke nezavisne liste, kao i aktualni vijećnici u Gradskom vijeću Grada Valpova

Matko Šutalo, dipl. iur.

Marijan Mandić, dipl. teol. (aktualni gradski vijećnik)

Ljiljana Šimić

Kristina Čamagajevac (aktualna gradska vijećnica)

Igor Uranjek, (aktualni gradski vijećnik)

Ana Brajnović, dipl. soc. rad.

Zoran Pavošević, (aktualni gradski vijećnik)

Tihomir Tomić, dipl. ing. el. (aktualni gradski vijećnik)

Višnja Cvetković Pavić, dr. med.

Bojan Petovari, mag. oec.

Saša Brezovec

Jelena Matić, mag.oec.

Goran Špoljarić

Ivan Šestanj

Petra Hibler Fuderer, dr. med.

Ivana Kovač, r. Mihaljević

Dominik Peroković