Valpovačka nezavisna lista – nositelj liste: Matko Šutalo