Kandidati za Lokalne izbore 2017.

Kandidati za gradonačelnika i zamjenici gradonačelnika

Matko Šutalo, dipl. iur.

Hrvoje Gašparović, dipl. ing. el.

Ana Brajnović, dipl. soc. rad.

KANDIDACIJSKA LISTA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2017. GODINE

Matko Šutalo, dipl. iur.

Marijan Mandić, dipl. teol.

Ljiljana Šimić

Kristina Čamagajevac

Igor Uranjek

Ana Brajnović, dipl. soc. rad.

Zoran Pavošević

Tihomir Tomić, dipl. ing. el.

Višnja Cvetković Pavić, dr. med.

Bojan Petovari, mag. oec.

Saša Brezovec

Jelena Matić, mag.oec.

Goran Špoljarić

Ivan Šestanj

Petra Hibler Fuderer, dr. med.

Ivana Kovač, r. Mihaljević

Dominik Peroković