Program Valpovačka nezavisna lista 2017.

1. Povećati učinkovitost rada gradske uprave i gradskih poduzeća
 • organizirati stručan tim ljudi prema znanju i kvalifikacijama,
 • ustrojiti jednu lokalnu razvojnu agenciju,
 • izrada konkretnih projekata prema OBŽ, fondovima ministarstava i EU,
 • surađivati sa drugim sredinama.
2. Revizija gradske uprave i gradskih poduzeća i kvartalna javna objava stanja Grada i gradskih poduzeća
3. Smanjiti plaću gradonačelnika i ukinuti naknadu gradskim vijećnicima
 • sredstva utrošiti namjenski
4. Prigradska naselja Harkanovci, Zelčin, Ivanovci, Marjančaci, Ladimirevci, Šag i Nard
 • poticati razvoj OPG-ova konkretnim mjerama preko Razvojne agencije,
 • povezati Grad i prigradska naselja izgradnjom biciklističkih staza do Šaga, Ladimirevaca, Marjančaca, Ivanovaca, Zelčina, Harkanovaca i Narda,
 • ubrzati izgradnju novog mosta na rijeci Vučici kod Metlinaca,
 • obnova društvenih i vatrogasnih domova u Ivanovcima, Šagu, Zelčinu, Nardu i Harkanovcima, otvoriti vrtić u Ladimirevcima,
 • uređenje puta do mjesnog groblja u Marjančacima,
 • Obnoviti rasvjetu u prigradskim naseljima primjenom obnovljivih izvora energije ili LED rasvjete,
 • postavljanje besplatne internet mreže na mjestu društvenih domova,
 • u suradnji sa udrugama, mladih urediti kupalište na rijeci Dravi u Nardu.
5. Poticati, subvencionirati i promovirati projekte branitelja.
6. Osigurati prostor za druženje za umirovljenike, skrbiti o starima i nemoćnima.
7. Smanjiti cijenu i stvoriti bolje uvjete u vrtićima, pokrenuti inicijativu kod OBŽ za obnovom OŠ Valpovo, nagrađivati najbolje učenike i studente, edukacija učenika i studenata preko Razvojne agencije i Turističke zajednice i uključivanje mladih u rad agencije i zajednice.
8. Konačno razjasniti i javno objaviti vlasničku strukturu valpovačkog dvorca i druge imovine takve vrste; riješiti pitanje starog hotela, starog željezničkog kolodvora, objekata u ulici M. Gupca i druge imovine u Gradu koja se ne održava i predstavlja opasnost za građane.
9. Razviti gospodarstvo i zaustaviti odlazak ljudi.
 • izmijeniti prostorni plan,
 • pripremiti poduzetničku infrastrukturu,
 • subvencionirati malo i srednje poduzetništvo,
 • ustroj poduzetničkog inkubatora,
 • poticati i pomagati razvoj, poljoprivrede kroz konkretne mjere preko Razvojne agencije,
 • pripremiti infrastrukturu za novo naselje, obavezne olakšice za mlade obitelji,
 • ubrzati postavljanje optičke i kablovske telekomunikacijske infrastrukture – poboljšanje i pojeftinjenje usluga.
10. Poboljšati infrastrukturu u Gradu Valpovu
 • urediti dotrajale staze i ceste,
 • obnoviti i postaviti rasvjetu primjenom obnovljivih izvora energije ili led rasvjete,
 • obnoviti  objekte u vlasništvu grada i staviti ih u funkciju,
 • riješiti pitanje gradske tržnice,
 • riješiti pitanje parkinga.
11. Poticati, subvencionirati i promovirati projekte lokalnih udruga mladih, sportske udruge, kulturu, turizam i udruge osoba sa invaliditetom te projekte Hrvatskog Crvenog križa, Centra za socijalnu skrb Valpovo i SOS dječjeg sela Ladimirevci